Weekly Blog

03

STY
Jak przygotować się do zmian w dystrybucji ubezpieczeń?

Jak przygotować się do zmian w dystrybucji ubezpieczeń?

OPUBLIKOWAŁ ADMIN

Niebawem wchodzi w życie Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń z implementacją europejskiej dyrektywy IDD (ang. Insurance Distribution Directive). Tymczasem wciąż jeszcze przedmiotem dyskusji w branży są kwestie dotyczące szkoleń i tzw. analizy potrzeb klienta.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE ma wyposażyć konsumenta w jeszcze większe uprawnienia i ochronę w ramach umowy ubezpieczenia. Stąd w trosce o możliwie jak najwyższą jakość usług każdy oferujący ubezpieczenia - czyli agenci, multiagenci i brokerzy - zobligowany jest do przeprowadzenia minimum 15 godz. szkoleń rocznie dla pracowników zajmujących się sprzedażą. Zdaniem mecenasa Marcin Czugan z Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych, organizacji, która brała czynny udział w procesie legislacyjnym IDD w Brukseli, nowe przepisy nakładają sporo obowiązków wykraczających i poza dotychczasową ustawę, i poza rynkowy obyczaj. Dystrybutorzy ubezpieczeń świadomi zmian będą poszukiwać teraz optymalnych rozwiązań organizacyjnych.

Szkolenia na odległość?

Wielu ubezpieczycieli rozważa automatyzację procesów, w tym i realizację szkoleń zdalnie, przez Internet. Jeszcze dalej idącym rozwiązaniem jest wykorzystanie specjalistycznych aplikacji. I tutaj do akcji wkracza Weekly - aplikacja przeznaczona do zarządzania przepływem informacji w pionach sprzedaży. W kontekście dyrektywy IDD jednym z naszych atutów, oprócz realizacji szkoleń poprzez smartfon, jest dokumentowanie tych działań szkoleniowych i automatyczne stymulowanie pracowników do aktywności.

Aplikacja Weekly sprawdza się m.in. w PZU, zarówno jako narzędzie do szkolenia, jak i do komunikacji, szczególnie z rozległą siecią niezależnych partnerów biznesowych. Obecnie z Weekly korzysta ponad 3 tysiące agentów PZU.

Jak analizować potrzeby klienta?

Podobnie jak szkolenia, także analiza potrzeb klienta (APK), dzięki rozwiązaniom informatycznym może być nie tylko dobrze przeprowadzona, ale również właściwie udokumentowana. Szczęśliwie w tym obszarze agenci, multiagenci i brokerzy mają do dyspozycji gotowe rozwiązania i mogą liczyć na wsparcie wyspecjalizowanych spółek.

Wypróbuj Weekly

Dostrzegasz podobne problemy w swojej firmie?
Przekonaj się jak Weekly może je rozwiązać.

Wypróbuj za darmo